Projekt elektryczny

Projekty techniczne oraz budowlane są niezbędną częścią każdej inwestycji elektroenergetycznej. Nasz zespół posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie potrzebne do sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych.

Zajmujemy się projektowaniem w pełnym zakresie dla każdego typu obiektów.

Wykonujemy kompletne dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem uzgodnień m.in. z:

  • Operatorami Systemów Dystrybucyjnych,
  • Starostwami Powiatowymi,
  • Gminami,
  • Zespołami Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
  • Zarządami Dróg Miejskich i Autostrad.

Organizujemy kompletną dokumentację niezbędną do wykonania projektów: mapy do celów projektowych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, warunki zabudowy itp.

Formularz kontaktowy