Pomiary elektryczne

Kontrola instalacji elektrycznych jest obowiązkiem ustawowym, za który odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca nieruchomości. W ofercie posiadamy pełen zakres kompleksowych pomiarów elektrycznych odgrywających bardzo ważną rolę w ocenie stanu technicznego instalacji pod względem bezpieczeństwa i niezawodności działania.

Pomiary okresowe

Okresowe pomiary wykonuje się w czasie nieprzekraczalnym 1-5 lat w zależności od wymagań wynikających z Ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne oraz m.in. z Rozporządzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.

Pomiary odbiorcze

Instalacje elektryczne powinny podlegać weryfikacji przed ich oddaniem do eksploatacji i po każdej znaczącej modyfikacji. Pomiary odbiorcze potwierdzają poprawne wykonanie robót elektrycznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.

Doświadczenie i kwalifikacje

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia elektryczne SEP w zakresie eksploatacji i dozoru oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności pomiarowo-kontrolnych. Nasze urządzenia pomiarowe posiadają wymagane świadectwa wzorcowania i legalizacji, dzięki czemu zachowane są wszelkie normy bezpieczeństwa.

Formularz kontaktowy