Koncepcje transformatorowe

Wiemy, że inwestycja we własną stację transformatorową to poważna decyzja, dlatego wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i oferujemy wykonanie Koncepcji Transformatorowej.

Dzięki uzyskanym informacjom odnośnie Państwa działalności, takim jak zapotrzebowanie na moc, zużycie energii czy charakter pracy oraz po odbyciu wizji lokalnej w terenie, sporządzimy Koncepcję Transformatorową, w której skład wchodzą:

Warunki oraz umowa przyłączeniowa

Do prawidłowej wyceny inwestycji niezbędne jest wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zawierają one informacje dotyczące m.in. miejsca oraz sposobu przyłączenia czy miejsca zainstalowania układu pomiarowego. Nasz zespół dopełni wszelkich formalności wraz ze złożeniem wniosków.

Analiza opłacalności inwestycji

Po analizie otrzymanych danych oraz faktur za energię elektryczną nasi specjaliści przedstawią Państwu szczegółową analizę opłacalności inwestycji, zawierającą symulację zmiany taryfy wraz z obliczeniami rocznych opłat przed i po wykonaniu inwestycji.

Mapa sytuacyjna

Dla zobrazowania inwestycji dołączymy do koncepcji plan mapy sytuacyjnej przedstawiający miejsce posadowienia stacji transformatorowej oraz przebieg przyłącza elektroenergetycznego.

Oferta na budowę stacji transformatorowej

Po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz informacji zebranych podczas wizyty, wycenimy planowaną inwestycję dotyczącą kompleksowej budowy stacji transformatorowej.

Formularz kontaktowy