Instalacje elektroenergetyczne

Wykonujemy kompleksowo realizacje oparte o prace w następujących obszarach:

Kompleksowe systemy rozdziału i dystrybucji energii elektrycznej.

Zapewniamy pełną obsługę w ramach realizacji budowy stacji elektroenergetycznych. Kompleksowe przygotowanie terenu infrastruktury zewnętrznej pod nowobudowane obiekty, wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych w zakresie niskiego, średniego napięcia, modernizowanych i remontowanych obiektach.

Systemy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Oferujemy kompleksowe realizacje w ramach nowych inwestycji oraz modernizacji związanych z oświetlaniem m.in. obiektów, placów, ulic, parków. Warto rozpatrzyć instalację kompletnego systemu zarządzania oświetleniem.

Instalacje odgromowe wraz z uziomami i połączeniami wyrównawczymi.

Jakość uziemienia w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, a zwłaszcza na skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i ochrony odgromowej. Uzupełnieniem naszej kompleksowej oferty usług elektrycznych jest realizacja instalacji uziemiających oraz odgromowych.

Instalacje oświetlenia awaryjnego.

Obowiązek posiadania oświetlenia awaryjnego w przypadku zakładów produkcyjnych uzależniony jest od powierzchni obiektu. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie doświadczenie w doborze odpowiednich rozwiązań zgodnych z wytycznymi jakim powinny odpowiadać budynki, w których zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, a także znaczne straty materialne,

Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne średniego i niskiego napięcia.

Realizujemy kompleksowe zasilanie obiektów wraz z posadowieniem złącz kablowych i wewnętrznymi liniami zasilającymi. Oferujemy wykonanie przyłączy elektroenergetycznych napowietrznych oraz kablowych.

Modernizacje układów pomiarowo-rozliczeniowych

Obowiązująca zasada TPA (Third Party Access) czyli dostęp stron trzecich do sieci dystrybucyjnej daje odbiorcy możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Pomagamy dostosować układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Nie ma dla nas różnicy, czy zlecenie dotyczy budownictwa mieszkalnego czy przemysłowego. Przygotowując koncepcje instalacji elektrycznych oraz automatyki zawsze dbamy o efektywność oraz optymalny koszt proponowanych rozwiązań.

Formularz kontaktowy