Doradztwo energetyczne

Reprezentujemy Klientów przed koncernami energetycznymi, aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Zapewniamy wnikliwą analizę zapotrzebowania oraz indywidualny dobór rozwiązań.

Wybór oferty

Pomagamy w wyborze najkorzystniejszej na rynku oferty.

Rozwiązanie umów

Skutecznie rozwiązujemy wszelkie niekorzystnie podpisane umowy.

Kredytowanie inwestycji

Pomoc w załatwianiu formalności kredytowych na inwestycje.

Kontraktowanie energii

Kontraktujemy energię elektryczną dla małych i dużych odbiorców

Zapewniamy wnikliwą analizę obecnego i przyszłego zapotrzebowania oraz przejmujemy wszelkie związane z tym obowiązki. Ofertę kierujemy przede wszystkim do małych, średnich i dużych firm oraz instytucji publicznych.

Dlaczego warto?

  • Możliwość uzyskania najkorzystniejszych ofert na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej
  • Negocjowanie dogodnych terminów płatności
  • Gwarancja stałych cen w okresie obowiązywania umowy
  • Wykluczenie z umów niekorzystnych dla Klienta zapisów
  • Precyzyjne dopasowanie taryf i mocy umownej do potrzeb
  • Obiektywne podejście, dzięki pełnej niezależności od koncernów

Posiadamy przekrojową wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz najistotniejszych zagadnień dotyczących całości procesu obsługi odbiorcy tj. przyłączenia do sieci, zawarcie i realizację umów związanych z dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, rozpatrywanie reklamacji czy pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Nasza wiedza jest ściśle związana z przepisami ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem ich obowiązków oraz praw wobec odbiorców oraz innych użytkowników systemu elektroenergetycznego.

Formularz kontaktowy