Audyt elektroenergetyczny

Audyt elektroenergetyczny wykonujemy w celu oceny jakości energii elektrycznej w danym obiekcie. Rzetelne opracowanie danych dotyczących parametrów energii elektrycznej, polega na zainstalowaniu urządzeń pomiarowych i zebraniu odpowiednich danych. Ich analiza pozwala ocenić jakość zasilania oraz rozpływ mocy i energii elektrycznej w danym obiekcie

Audyty elektroenergetyczne przeprowadzane przez naszych specjalistów skutkują oszczędnościami wynikającymi z:

  • ograniczenia poboru mocy biernej,
  • doboru odpowiedniej mocy umownej,
  • błędnie dokonywanych pomiarów przez układy pomiarowo-rozliczeniowe,
  • doboru odpowiedniej taryfy,
  • zmniejszenia ilości punktów poboru energii,
  • zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Dobór mocy umownej oraz odpowiedniej taryfy rozliczeniowej ma duży wpływ na wysokość opłat za energię elektryczną. Według analiz, ponad 40% odbiorców energii ma nieodpowiednio dobraną grupę taryfową lub moc umowną.

Formularz kontaktowy